БИЗНЕС НАПРАВЛЕНИЯ
Като приемник на Геоложки проучвания - гр. Ямбол, в дългогодишната си практика, фирмата е развила три основни направления в своята дейност.

1. Укрепване на свлачища и строителни площадки.
В дългогодишната си практика фирмата е проучвала повече от 30 активни свлачища в населени места и линейни пътни обекти и над 100 строителни и сметищни площадки. По-важните от тях са в районите на общините и градовете София, Варна и Североизточното крайбрежие, Бургас, В. Търново, Котел, Бобов дол, Роман, Чирпан, Елена, Антоново, Търговище, Ардино, Джебел, Севлиево, Кюстендил, Гоце Делчев, граничните пунктове по южната ни граница с Гърция и Турция и др.
За повечето от проучваните свлачища фирмата е изготвила и изпълнили работни проекти за укрепване предвиждащи стабилизиращи пилотни системи от сондажни пилоти с диаметри ф350-500 мм с оставащи обсадни тръби, комбинирани с подземни и повърхностни дренажи.
Специалистите от фирмата са работили върху инжнерногеоложки, хидрогеоложки, минно-технически и стабилитетни проучвания и анализи в минни и руднични условия на Мини Бобов дол, Марица Изток, Елаците и др.

2. Геоекологични и сеизмични оценки.
Фирмата е разработила методики за оценка на геоложката опасност и мониторинг на опасни геоложки процеси Тя е извършвала проучвания на басейните за отпадни продукти на "Нефтохим"-Бургас и "Плама"-Плевен, както и на площадките за сметища на гр. Севлиево, гр. Перник и др.
Фирмата е работила върху сеизмичното райониране на градовете Благоевград, Перник и Провадия, по статичната и сеизмична устойчивост на площадката на паметниците на културата Рилския Манастир, Мадарския конник, Преображенския манастир.

3. Геоложки проучвания.
Фирмата има богат опит в проучването и въвеждането в ексллоатациа на кариери за пясък, трошен камък, строитилни материали и въглища. Разполагаме със необходимата тхника, оборудване и специалисти за следните дейности:
- Консултиране и оценка на нови терени и недействащи находища;
- Оформяне на документите за искане на разрешение за търсене и проучване;
- Проучване на полезни изкопаеми - строителни материали, въглища и др.;
- Изготвяне на окончателен геоложки доклад със изчисление на запасите;
- Изготвяне на документация за откриване на процедура за предоставяне на концесия включваща - социална, правна, икономическа и екологична обосновки; работна програма и план за разработване;
- ОВОС на нови и действащи находища.


Международно сътрудничество
Фирмата е работила с Texaco Oil - USA по геотехнически изследвания на Черноморския шелф, Mott Macdonald - UK по предварителни проучвания за болница Токуда в София, Mitsubishi-Penta Ocean/Pacific Consulting International - Japan по геотехнически проучвания за разширение на пристанище Бургас, RRI - Germany и Консорциум Scott-Wilson (UK), Iberinsa(Spain), Flint&Neil (UK) по геотехнически изследвания на площадката за втори мост на р. Дунав; ILF - Germany по нефтопровода Бургас-Александропулис; MAK-Admak KV - Kuwait по разширение на Летище София.

Основните ни възложители са:
• Министерство на регионалното развитие и благоустройството
• Главно управление на пътищата
• Постоянна комисия за защита на населението от бедствия и аварии
• Министерство на околната среда и водите
• Министерство на културата
• Доуш Еко - ГД
• Диана Комерс - 1 ЕООД
• Път Проект ЕООД
• Община Габрово
• Трансминерал-ГТМ ЕООД-София
• БАЛКАНИ-ЛК ЕООД - НЕФТОХИМ - Бургас
• ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД
• Община Елена
• АКТИВ ООД
Copyright © Геология и Геотехника ООД. All rights reserved.               Designed by ATKOM EOOD