Вашето име
Вашият емайл адрес
Вашето запитване
За контакти:

централен офис:
гр. Ямбол, ул. "Ямболен" 13, ет. 1
прокурист: инж. Димчо Георгиев
тел.: 046-66-24-36
факс: 046-66-24-29
GSM: 0889-221-283
e_mail: georgiev_geolgeot@abv.bgуправители:
гр.София, ул. „Камен Андреев” №24
доц.д-р.инж.Стефчо Стойнев
тел./факс: 02-862-17-66
GSM: 0888-847-957
е-mail: stoynev_geot@mgu.bg

инж.Антонио Лаков
тел./факс: 02-862-17-66
GSM: 0888-847-934
е-mail: lakov_geot@mgu.bg


офис: Велико Търново
гр. Велико Търново
тел./факс: 062-62-19-96
Copyright © Геология и Геотехника ООД. All rights reserved.               Designed by ATKOM EOOD