ПРОЕКТИ
» кв. Дивдядово - гр. Шумен - Сондажни работи - укрепване на свлачище

» гр. Видин - "Дунав мост-2" - Инженерно-геоложко проучване

» Об. кариера "Дядо Бомил" - Проучвателно ядково сондиране

» АМ "ТРАКИЯ" - лот 5 - Проучвателни сондажи

» Път I-7 у-к Ямбол-Елхово от км.232+400 до км.300+200 - Проучвателни сондажи

» с. Лесичарка - с. Стойчевци - Укрепване на свлачище

» Гр. Бургас "НЕФТОХИМ" - Пилотно сондиране на обект НБ "Росенец" "Възел на отчитане на нефт с автом. Пробоотборник--Ш.833."

» "ТЕЦ Марица Изток 2" ЕАД - Прокарване на сондажи и изг. на ИГ доклад за строителство на пречествателна станция "Отпадни води"

» Укрепване свлачище на път IV - 53405 при км.8+200 Елена - Мийковци

» кв. Бакойци - гр. Габрово - Укрепване на свлачище

» гр. В.Търново - Църква "Свети 40 мъченици" - Укрепване на свлачище

» ДТБО кв. Владо Тричков, р-н Нови Искър - ИГ доклад след ИГП за определяне на характеристики на трасе за изграждане на път до депо за ТБО

» гр. София - Укрепване на свлачище, с. Кътина, СО, р-н Нови Искър

» Обект "Арбанаси" - гр. Велико Търново - Укрепване на път В. Търново - Арбанаси

» гр. Габрово - Укрепване на свлачище кв. Маркотея, гр. Габрово

» Летище Безмер - област Ямбол - Инженерно-геоложко проучване

» Автомагистрала Калотина - Капитан Андреево - участък Северна дъга на Околовръстния път на гр. София - Инженерно-геоложко проучване

» Автомагистрала Люлин - Инженерно-геоложко проучване

» Кв. "Изток", гр. Оряхово - Инженерно-геоложко проучване и проект за укрепване на свлачище

» Детска ясла Зора, гр. Габрово - Инженерно-геоложко проучване, проект за укрепване на свлачище

» път Димово - Видин - Инженерно-геоложко проучване на свлачище

Copyright © Геология и Геотехника ООД. All rights reserved.               Designed by ATKOM EOOD