Управление
Човешки ресурси
Техника
ТЕХНИКА
Фирмата разполага с всички необходими съоръжения (проучвателни и лабораторни) за извършване на геоложки инженерногеоложки и хидрогеоложки проучвания на строителни площадки, свлачища, линейни и минни обекти и територии. Техническата обезпеченост на полевите работи включва:СОНДАЖНО ОБОРУДВАНЕ

УРБ 2а2
Диаметри и дълбочини на сондиране: прочвателно сондиране ф93 мм÷132 мм до 100 м дълбочина; сондиране за кладенци и пилоти с диаметри ф190 мм ÷500 мм до 30 м - 50 м дълбочина
Предназначение: геоложки, геотехнически и хидрогеоложки проучвания, направа на сондажни кладенци и пилоти с големи диаметри.

1БА15В
Диаметри и дълбочини на сондиране: при проучване на подземни води с диаметри ф73/89 мм до 500 м дълбочина; за водоснабдителни кладенци с диаметри ф190 мм ÷ 394 мм до 250 м дълбочина, за сондажни пилоти с диаметри ф400÷500 мм до 100 м
Предназначение: водоснабдителни кладенци, сондажи за пилоти и за минни комуникации с големи диаметри.УКБ-500-C
Предназначение: Самоходната сондажна апаратура УКБ-500-С е предназначена за прокарване на геолого-проучвателни сондажи за твърди полезни изкопаеми. Автономното задвижване на апаратурата позволява работа в отдалечени и труднодостъпни райони.
Максимален диаметър на сондиране - 151 мм.
Дълбочина на сондиране:
с диаметър ф93 мм - до 300 м
с диаметър ф59 мм - до 500 м

HR 130
Модела HR 130 е мощна, компактна пробивна установка, която не изисква демонтаж при транспортиране между отделните работни участаци. Тя може да пробива с голям диаметър използвайки различни приставки. Модулната конструкция на пробивната установка HR 130 обезпечава въртящ момент до 131 kHm, а така също бързо се адаптира в съответствие с нуждите, което позволява на оператора да изпълнява различни работи, които в друг случай изискват използването на разнообразно и скъпо струващо оборудване. Установката HR 130 е комплектована с електронна система за измерване на дълбочината, автоматична система за подравняване, а също така със система за пречистване на въздуха и отопление за създаване на комфортни условия за работа на оператора.

Технически характеристики:

Работа с шнек и кофа:
Максимален диаметър: 1300 - 1600 мм
Без долен удължител: 1800 мм
Максимален диаметър с обсадни тръби: 1300 мм
Дълбочина: 30 - 40 - 48 м

Шнеково пробиване:
Максимален диаметър: 800 мм
Дълбочина: 14-40 м
Bauer BG9H
Bauer BG9H е пробивна машина от среден клас с въртящ момент до 130 kHm. При транспорт ротора и кели щангата се пренасят отделно. Комплектована е с компютърна система за измерване на дълбочината на пробиване и невилиране на кулата. Машината може да работи с обсадни тръби 600 мм и 800 мм, с шнек и кофа.
В зависимост от комплектноста на кели щангата може да достигне:
диаметър на сондиране - фm 350 - 1500 мм
дълбочина на сондиране - до 44м.

Общото количество сондажни апаратури е 11 броя, напълно окомплектовани и разпределени по клонове в София, Ямбол, Велико Търново, Бургас.ПРОБИВНО ОБОРУДВАНЕ

Свредлa за мек терен
Работни диаметри:
- ф 350 мм
- ф 500 мм
- ф 800 ммСвредла за твърд терен
Работни диаметри:
- ф 500 мм
- ф 800 мм

Свредла - кофи за почистване на сондажи и за мек терен
Работни диаметри:
- ф 500 мм


Обсадни тръби
Работни диаметри:
- до ф 500 мм

ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ

СТАНДАРТНИ ГЕОТЕХНИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО БДС. А8ТМ И ДР.

• Граници на пластичност
• Зърнометричен състав - пресевен и ареометров анализ
• Специфична плътност
• Компресия и консолидация
• Плоско срязване с контролирана скорост на деформиране
• Триаксиални изследвания в статичен и динамичен режим на натоварванеЛабораторен комплект за
определяне на границите на
пластичност

Одометри производство на
WYKEHAM FARRENCE


Срязващ апарат производство на
WYKEHAM FARRENCE


Триаксиален апарат производство
на Seiken, Inc.

Лабораторното оборудване включва необходимите по стандарт уреди и апаратури производство на WYKEHAM FARRENCE and ELE International -Великобритания; триаксиален динамичен апарат за високи натоварвания, производство на Seiken Inc. Japan; както и пълен комплект лабораторно оборудване, отговарящо на изискванията на БДС и международните стандарти.
Copyright © Геология и Геотехника ООД. All rights reserved.               Designed by ATKOM EOOD